Fatura İrsaliye Basımı - Matbaa Dijital

İçeriğe git

FATURA İRSALİYE

Fatura ve irsaliye tanımlarındanda anlayacağınız üzere “Fatura” ve “sevk irsaliyesinin” yerine geçerek düzenlenen bir belgedir.
Fatura; Satılan bir malı yada yapılan bir hizmetini karşılığında, müşterinin ödediği yada ödeyeceği meblağı gösten, malı satan veya hizmeti yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Sevk irasliyesi; Ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir.
İçeriğe dön